Zmiany przepisów dotyczących samochodów w działalności gospodarczej

Data artykułu: 15 listopada 2018 r.

Zmiany przepisów dotyczących samochodów w działalności gospodarczej

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegnie między innym sposób rozliczenia kosztów nabycia oraz użytkowania samochodów w działalności gospodarczej.

O innych kluczowych zmianach, które mają wejść w życie od 2019 r. znajdą Państwo informację tutaj:

Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim:

Podwyższenia limitu amortyzacji

Od 2019 r. zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodów osobowych, które stanowią środek trwały, z wartości 20 000 euro (przeliczane zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia przekazania samochodu do użytku) do kwoty 150 000 zł (samochody spalinowe oraz hybrydy) oraz do 225 000 zł (samochody elektryczne). Zmianę należy ocenić pozytywnie.

Ograniczeń w zaliczeniu do kosztów wydatków samochodowych

Pierwszą negatywną zmianą jest ograniczenie do 75% możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego (eksploatacyjnych) w sytuacji gdy samochód wykorzystywany jest do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych.

Niemniej jednak, 100% zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zostanie utrzymane, ale tylko w sytuacji gdy podatnik będzie korzystał z samochodu osobowego w celach związanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo, aby skorzystać z tego rozwiązania podatnik będzie zmuszony rozpocząć prowadzenie specjalnej ewidencji lub korzystać z ewidencji prowadzonej w celu odliczenia 100% VAT.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż pierwotnym planem Ministerstwa Finansów było wprowadzenie ograniczenia do 50% jednakże pomysł ten spotkał się z szeroką krytyką przedsiębiorców i ostatecznie postanowiono złagodzić planowane zmiany.

Zmian limitów opłat leasingowych

Następną bez wątpienia negatywną zmianą jest wprowadzenie limitów w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających m.in. z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Limity wyniosą odpowiednio:

  • 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;
  • 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy takiego ograniczenia nie zawierają. Dlatego, w przypadku drogich samochodów, ze względów podatkowych, leasing jest obecnie korzystną alternatywą dla zakupu samochodu. Niestety nowelizacja zmieni ten stan rzeczy, co obrazuje poniższy przykład liczbowy dla samochodu spalinowego:

 

W konsekwencji, bazując na powyższym przykładzie podatnik będzie mógł rozliczyć, w całym
5-letnim okresie leasingu koszt podatkowy jedynie do wysokości limitu przewidzianego w ustawie, tj. do 150.000 PLN.

Ponadto, wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne to ta cześć raty będzie objęta limitem 75% natomiast sam koszt finansowania już nie.

Koniec z kilometrówką

Istotna zmiana, która z pewnością nie zostanie dobrze odebrana przez przedsiębiorców używających prywatnych samochodów do działalności gospodarczej. Ustawodawca postanowił zaostrzyć możliwość rozliczenia poniesionych wydatków na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówki. Po wejściu w życie zmian obowiązek prowadzenia kilometrówki zostanie zniesiony a podatnik będzie miał możliwość rozliczenia jedynie 20% wydatków, które poniósł podczas używania samochodu.

Wejście w życie

Zmiany co do zasady wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. Jednakże umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 r. będą rozliczane według obecnie obowiązujących zasad przy czym wystarczające będzie jedynie zawarcie umowy do 31 grudnia 2018 r.

Zobacz podobne

9% stawka CIT zastąpi 15% czyli propozycja nowej, obniżonej stawki podatku

04.10.2018 r.

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie nowej, obniżonej stawki CIT w wysokości 9% w miejsce obowiązującej od […]

REIT-y tylko dla rynku nieruchomości mieszkaniowych?

21.09.2017 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowego wehikułu inwestycyjnego, odpowiadającego zagranicznym REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust), przedstawiciele Ministerstwa Finansów, pan Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz pan Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w trakcie konferencji „SRWN / REIT – w praktyce” organizowanej przez Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu […]

Pozostałe wpisy autora

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła

27.09.2018 r.

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) w części dotyczącej poboru podatku. […]

9% stawka CIT zastąpi 15% czyli propozycja nowej, obniżonej stawki podatku

04.10.2018 r.

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie nowej, obniżonej stawki CIT w wysokości 9% w miejsce obowiązującej od […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.