Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Data artykułu: 10 maja 2018 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 kwietnia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wyłączenia z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), o którym mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Stosownie do tego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego bez wezwania przez organ podatkowy. Jednocześnie przepisy ustawy przewidują zwolnienie z wyżej wskazanego obowiązku. Zgodnie z art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, z wyjątkiem podatników o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo w odpowiedzi wyjaśniło, że „wyłączenie o którym mowa w art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej, ma charakter podmiotowy i należy rozumieć je w ten sposób, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 2 updop) lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 upof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 3 updop) – wskazany podatnik nie jest objęty wyłączeniem z obowiązku wynikającego z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Na powyższe nie ma pływu fakt spełnienia lub nie spełnienia przesłanki warunkującej sporządzenie dokumentacji podatkowej wynikającej z art. 25a ust. 1 pkt 1 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 1 updop)”.

Z powyższego wynika, że do składania informacji na formularzu ORD-U będzie zobowiązany podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i z uwagi na fakt zapłaty należności do podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub z uwagi fakt zawarcia umowy spółki (wspólnego przedsięwzięcia) z takim podmiotem.

Zobacz podobne

Organy podatkowe wciąż mają problemy z wydawaniem interpretacji indywidualnych

28.03.2018 r.

Interpretacje indywidualne wydaje obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniej, przez prawie 10 lat (w okresie od lipca 2007 r. do lutego 2017 r.) były wydawane przez Ministra Finansów (a w praktyce przez organy, które zostały przez Ministra Finansów upoważnione, czyli Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach). W uprawnienia do wydawania interpretacji […]

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

10.01.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez nasz zespół dla Izby Gospodarki Elektronicznej, której Advicero Tax jest członkiem. W materiale omawiamy opłatę reklamową, skutki podatkowe zakupu reklamy na zagranicznym portalu oraz udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej polskiego podmiotu (blog, sklep internetowy). Pełna treść materiału dostępna jest pod linkiem: http://www.ecommercepolska.pl/pl/o-nas/aktualnosci/styczen-2018/dzialalnosc-reklamowa-aspekty-podatkowe/ [Tax aspects of advertising […]

Pozostałe wpisy autora

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a sukcesja w VAT

14.02.2018 r.

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest jedną z najpowszechniejszych, obok przekształcenia, połączenia oraz podziału spółki prawa handlowego, formą przeprowadzenia czynności restrukturyzacyjnych. Na gruncie prawa podatkowego często pojawiają się wątpliwości związane z tym czy aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części prowadzi do powstania sukcesji praw i obowiązków wynikających z VAT i jak od strony praktycznej […]

Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy

17.10.2017 r.

W dniu 27 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi jedną z form realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – ma on stworzyć dla przedsiębiorców przyjaźniejsze warunki […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.