Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

Data artykułu: 5 października 2018 r.

Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

Tak orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. I FSK 634/16). W przedmiotowej sprawie podatnik powziął wątpliwość jak należy interpretować obowiązujące przepisy w przypadku, gdy zarządza on nieruchomościami na rzecz funduszu inwestycyjnego. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Co do zasady, zwolnienia od podatku od towarów i usług są regulowane przede wszystkim przez przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT.Z treści rozporządzenia wynika bezpośrednio, że zwolnieniu z VAT podlegają usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT wymienia jako zwolnione między innymi usługi zarządzania:

  1. funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wyjaśnił, że:

  • w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami,
  • rozpoczął współpracę z funduszem inwestycyjnym,
  • zgodnie z umową świadczy na rzecz funduszu kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami, w tym m.in. utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń komunalnych, organizowania, prowadzenia, konserwacji i remontów bieżących oraz kapitalnych nieruchomości, zawierania umów,
  • jako zarządzający wnioskodawca zobowiązał się do podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami.

Zdaniem wnioskodawcy, świadczona na rzecz funduszu usługa zarządzania nieruchomościami powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy o VAT, jako usługa zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się zarówno Minister Finansów jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Również Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie trafiła sprawa, stwierdził, iż nie można zaakceptować poglądu skarżącej, że wskazane przez nią usługi dotyczą usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią. W ocenie sądu usługi te należy traktować jako usługi o charakterze technicznym, charakterystyczne dla firm zarządzających nieruchomościami, związane z faktyczną eksploatacją nieruchomości.

W związku z tym usługi techniczne zarządzania nieruchomościami świadczone na rzecz funduszu nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.

Zobacz podobne

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

10.01.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez nasz zespół dla Izby Gospodarki Elektronicznej, której Advicero Tax jest członkiem. W materiale omawiamy opłatę reklamową, skutki podatkowe zakupu reklamy na zagranicznym portalu oraz udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej polskiego podmiotu (blog, sklep internetowy). Pełna treść materiału dostępna jest pod linkiem: http://www.ecommercepolska.pl/pl/o-nas/aktualnosci/styczen-2018/dzialalnosc-reklamowa-aspekty-podatkowe/ [Tax aspects of advertising […]

Planowane zmiany w ustawach CIT/PIT

24.10.2017 r.

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Zgodnie z uzasadnieniem, proponowane rozwiązania mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego. Zmiany […]

Pozostałe wpisy autora

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie formularzy CIT-TP oraz PIT-TP

30.07.2018 r.

Na początku lipca Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wersje formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, o czym informowaliśmy już na naszym blogu: http://advicero.eu/nowe-wersje-formularzy-pit-tp-oraz-cit-tp/. Przypomnijmy, że wcześniej na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące tych formularzy. Co prawda zostały one wydane w powiazaniu z poprzednią wersją formularzy, ale informacje w nich zawarte nie straciły na aktualności. Wyjaśnienia […]

Nowelizacja ustawy o OZE

28.05.2018 r.

26 marca 2018 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzane przez omawiany projekt mają w założeniu wesprzeć realizację przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantować utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto są one odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.