Ulga mieszkaniowa od nowa

Data artykułu: 5 listopada 2018 r.

Ulga mieszkaniowa od nowa

Od nowego roku podatników czeka wiele zmian w zakresie podatków dochodowych. Zmienią się m. in. przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej i to na korzyść podatników, ponieważ wydłużony zostanie okres, w którym z ulgi będzie można skorzystać. Dodatkowo ustawodawca wyjaśni kwestie, które są przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi.

Obecnie dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym odpłatne zbycie nastąpiło, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego został wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe.

Od 1 stycznia 2019 r. okres w którym będzie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej zostanie wydłużony o rok i zamiast dwóch będzie wynosił trzy lata. Podatnicy zyskają zatem dodatkowy czas po sprzedaży nieruchomości na wydanie uzyskanych ze sprzedaży środków na własny cel mieszkaniowy. Dzięki tej zmianie podmioty planujące rozbudowy, remonty lub adaptacje będą miały możliwość ich przeprowadzenia w dłuższym okresie.

W nowych przepisach doprecyzowana zostanie również kwestia będąca obecnie przedmiotem sporów z organami podatkowymi, dotycząca wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży przed upływem okresu określonego przez ustawodawcę (obecnie dwóch lat) i kupna mieszkania już po tym czasie. Od 2019 r. kluczowym momentem dla skorzystania z ulgi będzie nabycie prawa własności nieruchomości, które powinno nastąpić przed upływem trzech lat. Szczególnie istotne jest to dla podatników, którzy związani są jedynie umową deweloperską, a nie nabyli jeszcze mieszkania.

W związku z powyższym pozytywne dla podatników wyroki wydawane w obecnym stanie prawnym, takie jak ten Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 1097/17) przestaną mieć znaczenie. W powyższym orzeczeniu sąd przyznał prawo do skorzystania z ulgi w związku z wydatkowaniem środków na cele mieszkaniowe pomimo dokonania samego nabycia już po upływie dwóch lat.

Od nowego roku znikną również wątpliwości dotyczące określenia daty, od której podatnicy będą uprawnieni do dokonywania wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie organy podatkowe często uznają, że wydatki, które podatnik poniósł na przykład na remont mieszkania jeszcze przed jego nabyciem nie mogą skorzystać z preferencji, chociaż termin dwóch lat został dochowany. Nowelizacja przepisów doprecyzowuje tę kwestię i od nowego roku podatnicy będą uprawnieni do skorzystania z ulgi w związku z poniesionymi nakładami jeszcze przed nabyciem mieszkania, o ile nabycie to nastąpi w ciągu trzech lat przewidzianych przez ustawę.

Nowe przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 ro i będą dotyczyły przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania po tym dniu. Natomiast przychód osiągnięty do 31 grudnia 2018 r. będzie rozliczany jeszcze na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Zobacz podobne

Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

03.08.2018 r.

Dostawa nieruchomości z niezakończoną budową podlega stawce 23% VAT - tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 roku, sygn. 0112-KDIL4.4012.451.2017.2.AR. W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację, wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zbycia na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, apartamentowca w trakcie budowy. Powierzchnia budowanych […]

ZWROT TOWARÓW W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

20.12.2018 r.

Okres przedświąteczny, jak co roku, wiąże się ze wzrostem ilości zamówień dokonywanych przez Internet. W czasie tych radosnych przygotowań do wspólnego świętowania firmy kurierskie zatrudniają dodatkowy personel mający uporać się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na ich usługi. Część klientów jednak rezygnuje z zakupionych towarów i decyduje się je odesłać z powrotem do sklepu. Dzięki obowiązującym przepisom, […]

Pozostałe wpisy autora

Zmiany w opodatkowaniu na rok 2019 – pozytywna ocena z perspektywy inwestorów

26.11.2018 r.

Przyjęta przez Sejm i Senat ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14 listopada 2018 r., wprowadza kilka interesujących rozwiązań mających zachęcić inwestorów do ulokowania […]

9% stawka CIT zastąpi 15% czyli propozycja nowej, obniżonej stawki podatku

04.10.2018 r.

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie nowej, obniżonej stawki CIT w wysokości 9% w miejsce obowiązującej od […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.