Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

05.10.2018 r.

Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

Tak orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. I FSK 634/16). W przedmiotowej sprawie podatnik powziął wątpliwość jak należy interpretować obowiązujące przepisy w przypadku, gdy zarządza on nieruchomościami na rzecz funduszu inwestycyjnego. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Co do zasady, […]

Przeniesienie nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. Czy podlega opodatkowaniu?

23.02.2018 r.

Przeniesienie nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. Czy podlega opodatkowaniu?

Podstawową przesłanką wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest spełnienie świadczenia. Ordynacja podatkowa w art. 59 § 1 określa również inne formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych. Wśród nich można wyróżnić tzw. formy efektywne i nieefektywne. Zobowiązanie podatkowe wygasa w sposób efektywny wskutek zaspokojenia wierzyciela, tzn. poprzez spełnienie świadczenia, czyli zapłatę podatku, pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenie, zaliczenie […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.