Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

Data artykułu: 31 lipca 2018 r.

Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

Z dniem 1 lipca 2018 weszły w życie przepisy prawne rozszerzające zakres obowiązków związanych z dostarczaniem Jednolitych Plików Kontrolnych na potrzeby Urzędów Skarbowych. Z tym dniem kolejne struktury (obok obowiązkowej JPK_VAT) zostały aktywowane jako przekazywane na żądanie Organów Skarbowych w trakcie kontroli.

Pliki te to:

  1. JPK_PKPIR dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów
  2. JPK_EWP dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  3. JPK_KR dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach rachunkowych
  4. JPK_MAG dla przedsiębiorców posiadających magazyn/magazyny
  5. JPK_FA dla przedsiębiorców wystawiających faktury sprzedaży
  6. JPK_WB dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzonej działalności.

 

Pliki JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR powinny być generowane bezpośrednio z systemu księgowego.

Natomiast JPK_MAG oraz JPK_FA powinien być generowany bezpośrednio z systemu informatycznego obsługującego magazyn lub też systemu w którym wystawiane są faktury sprzedaży.

 

JPK_MAG obejmuje pełne dane o:

- przyjęciach zewnętrznych (PZ)

-wydaniach zewnętrznych (WZ)

-przesunięciach międzymagazynowych (MM)

-rozchód wewnętrzny (RW)

JPK_FA zawiera w chwili obecnej dane o fakturach sprzedaży, ale niewykluczone że w przyszłości zostanie rozszerzona o dane o fakturach zakupu.

JPK_WB jest dostarczane przez banki na żądanie Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym rekomendujemy kontakt z Państwa dostawcami oprogramowania w celu potwierdzenia możliwości wygenerowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA w programach stosowanych w Państwa praktyce, na wypadek kontroli podatkowej.

Zobacz podobne

Próg określający obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych należy ustalać w oparciu o realną, a nie umowną wartość transakcji

07.08.2018 r.

WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 roku, sygn. I SA/Bk 1832/17 stwierdził, że konieczność przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym zależy od jej realnej wartości, a nie od kwoty przyjętej umownie przez strony. Sprawa dotyczyła Spółki, której naczelnik urzędu skarbowego określił zobowiązanie podatkowe za rok 2014 w kwocie 437.711 zł od […]

Usługa zarządzania nieruchomością bez zwolnienia z VAT

05.10.2018 r.

Tak orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. I FSK 634/16). W przedmiotowej sprawie podatnik powziął wątpliwość jak należy interpretować obowiązujące przepisy w przypadku, gdy zarządza on nieruchomościami na rzecz funduszu inwestycyjnego. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Co do zasady, […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.