Przyspieszenie prac nad polskimi REIT (FINN)

Data artykułu: 27 września 2018 r.

Przyspieszenie prac nad polskimi REIT (FINN)

Według doniesień prasowych premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przyspieszenia prac nad polskim wehikułem inwestycji nieruchomościowych tak, aby ustawa, które je wprowadza mogła zostać przegłosowana jeszcze w tym roku.

Na całym świecie formuła REIT jest dobrze znana. Zazwyczaj są to instytucje umożliwiające inwestycje w szeroko rozumiane nieruchomości komercyjne, takie jak centra handlowe czy biurowce. Zdarza się, że REITy obejmują swoją działalnością również rynek mieszkalny, jednak ze względu na niższe marże w tym segmencie nie jest to dominujący obszar działalności tego typu instytucji.

Jednak w Polsce, zgodnie z opublikowanym wcześniej przez Ministerstwo Finansów projektem, nowa instytucja ma objąć wyłącznie rynek nieruchomości mieszkalnych, a nie jak wcześniej dyskutowano – również rynek nieruchomości komercyjnych, o czym pisaliśmy na naszym blogu: http://advicero.eu/reit-y-dla-rynku-nieruchomosci-mieszkaniowych/

Według założeń projektu ustawy polski REIT ma nosić nazwę Firmy Inwestującej w Najem Nieruchomości (FINN). Podmiot ten ma być prowadzony w formie spółki akcyjnej i być notowany na giełdzie. Ponadto FINN ma podlegać wpisowi do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poza warunkami formalnoprawnymi, FINN będzie miała także narzucone obowiązki materialne, m.in: inwestowanie co najmniej 80% swoich aktywów w nieruchomości mieszkalne oraz wypłacanie dywidend na poziomie 90% łącznej wartości przychodów.

Koncepcja FINN, jako instrumentu specjalnego przeznaczenia, ma być oparta również na specjalnych zasadach podatkowych, a mianowicie zyski FINN mają podlegać jednorazowemu opodatkowaniu obniżoną stawką 8,5%. Obecnie taką stawką w formie ryczałtu objęte jest są przychody z najmu – widać, więc tutaj konsekwentność ustawodawcy w zakresie opodatkowania inwestycji w nieruchomości mieszkalne.

Jednak to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów może już takie nie być, jeśli preferencje podatkowe zestawimy z ograniczeniami w zakresie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów. Bowiem według projektu ustawy, FINN nie będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Takie ograniczenie sprawia, że znacząco wzrośnie baza podatkowa i w konsekwencji doprowadzi to do zniwelowania korzyści ekonomicznych wynikających z obniżonej stawki podatkowej. Szacunkowe kalkulacje sugerują, że efektywna stawka podatkowa FINN wynosiłaby około 17,74%.

Co prawda w takim przypadku nadal można mówić o preferencji podatkowej, jednak w połączeniu ze znacznymi wymogami formalnymi można mieć wątpliwość czy w zaproponowanej formie FINN będą dla inwestorów aż tak atrakcyjne jak pierwotnie zakładano.

Jednak z drugiej strony atutem FINN będzie nadzór sprawowany przez KNF, transparentność, wysokie dywidendy oraz niższe bariery wejścia. Na ocenę tego projektu należy jeszcze poczekać, a o jego przydatności wypowie się sam rynek.

 

 

Zobacz podobne

Podatkowe (CIT) i księgowe ujęcie kosztów pośredników nieruchomości przy wynajmie komercyjnym

16.04.2018 r.

Szybko rozwijający się rynek nieruchomości coraz częściej kusi inwestorów do lokowania w nim kapitału. Atrakcyjnym sposobem na osiągnięcie zysków w tej branży w dalszym ciągu jest wynajem komercyjny, nawet pomimo wprowadzenia minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku. W celu uzyskiwania przychodów z najmu, właściciele takich inwestycji w większości decydują się […]

REIT-y tylko dla rynku nieruchomości mieszkaniowych?

21.09.2017 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowego wehikułu inwestycyjnego, odpowiadającego zagranicznym REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust), przedstawiciele Ministerstwa Finansów, pan Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz pan Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w trakcie konferencji „SRWN / REIT – w praktyce” organizowanej przez Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu […]

Pozostałe wpisy autora

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie formularzy CIT-TP oraz PIT-TP

30.07.2018 r.

Na początku lipca Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wersje formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, o czym informowaliśmy już na naszym blogu: http://advicero.eu/nowe-wersje-formularzy-pit-tp-oraz-cit-tp/. Przypomnijmy, że wcześniej na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące tych formularzy. Co prawda zostały one wydane w powiazaniu z poprzednią wersją formularzy, ale informacje w nich zawarte nie straciły na aktualności. Wyjaśnienia […]

Split payment narzędziem do walki z luką w VAT

23.10.2017 r.

28 września do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy wprowadzający nowy system rozliczeń transakcji pomiędzy kontrahentami będącymi podatnikami VAT – mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzane narzędzie ma na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług poprzez uniemożliwienie powstawania nadużyć już na etapie transakcji, zapewnienie większej stabilności wpływów do […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.