Projekt ustawy o ulgach dla producentów gier kulturowych

Data artykułu: 25 października 2018 r.

Projekt ustawy o ulgach dla producentów gier kulturowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo, który zakłada przyznanie ulgi podatkowej w podatku dochodowym dla firm tworzących takie tytuły.

W projekcie przewidziano wprowadzenie ulgi podatkowej polegającej na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych. Realna korzyść dla podatnika wyniosłaby 19 proc. kosztów kwalifikowanych.

Warto podkreślić, iż do gier kulturowych zaliczane będą tylko tytuły o charakterze kulturowym lub odwołujące się do dorobku kulturowego Europy, tzn. spełniające warunki dedykowanego testu kwalifikacyjnego. Firma zamierzająca skorzystać z ulgi będzie musiała tym samym złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o przyznanie certyfikatu dla gry kulturowej.

W ramach testu kwalifikacyjnego, przed podjęciem decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego, nastąpi ocena tytułu pod kątem określonych kryteriów. Jeśli zostaną spełnione, gra otrzyma punkty. Zgodnie z projektem ustawy, punkty będzie można zdobyć m.in. za: miejsce akcji gry, bohaterów, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego pomysłu, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcję większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów EOG.

Przyznanie pomocy finansowej będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy gra wideo uzyska w teście kwalifikacyjnym co najmniej połowę punktów dotyczących powyższych kryteriów.

Co więcej, przedsiębiorcy chcący korzystać ze wsparcia muszą posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazać się odpowiednim doświadczeniem, co w projekcie ustawy zostało określone jako warunek wprowadzenia do publicznej sprzedaży przynajmniej jednej gry wideo.

Niemniej jednak, projekt zakłada, że wsparcie finansowe może być przyznane także przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji audiowizualnej, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeśli przedsiębiorca ten spełni dodatkowe warunki (posiada oddział na terytorium Polski a przedmiotem wsparcia jest gra wideo produkowana przez ten oddział).

Dodatkowo na pomoc rządową będą mogły liczyć tylko te gry, których koszt produkcji wynosi przynajmniej 100 tys. zł. Z ulgi nie będą mogły natomiast gry zawierające elementy hazardowe czy elementy charakterze reklamowym lub promocyjnym.

Zdaniem ustawodawcy pozytywnym efektem nowego rozwiązania ma być m.in. zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze, dalszy rozwój rodzimej branży gier wideo, zwiększenie jej konkurencyjności i umocnienie na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, a także zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do niej specjalistów.

Ministerstwo zakłada też wzrost liczby polskich firm tworzących gry komputerowe oraz uniknięcie spadku krajowej produkcji gier wideo i odpływu kapitału na rynki zagraniczne charakteryzujące się bardziej korzystnym otoczeniem fiskalnym.

Projekt ustawy obecnie jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Zobacz podobne

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

22.06.2018 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Stosownie do treści projektu, zaniechanie poboru PCC ma mieć zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, […]

Kiedy podatnik ma problem z zapłatą podatku…

05.01.2018 r.

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowego płacenia podatków. Co zrobić, gdy jednak pojawią się problemy z zapłatą? Rozwiązanie znajdziemy w przepisach Ordynacji podatkowej określających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.