Problematyczne obniżenie stawki CIT z 15% do 9%

Data artykułu: 16 października 2018 r.

Problematyczne obniżenie stawki CIT z 15% do 9%

24 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt obszernej nowelizacji ustaw PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. Jedną z najważniejszych zmian, zapowiadanych przez rząd będzie obniżka CIT z 15 do 9 proc. Co do zasady, projekt nowelizacji ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., ale zmiany dotyczące stawki 9 proc. CIT będą miały zastosowanie do rozliczeń już za 2018 r. (do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2017 r.).

Powyższe zmiany obejmą podmioty kwalifikowane jako tzw. mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność. Projekt przewiduje, że obniżona stawka podatku będzie im przysługiwać, gdy w bieżącym roku podatkowym osiągną oni przychody, które nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Stosowanego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Powyższe oznacza, że spółka której rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, będzie mogła w 2018 r. opodatkować swoje dochody stawką 9 proc. Jednak, zgodnie z projektem, jeśli przychody podatnika przekroczą w ciągu roku 1,2 mln euro, będzie się to wiązało z automatyczną zmianą zasad opodatkowania ze stawki 9 proc. na stawkę 19 proc. Co istotne, regulacja ta znajdzie zastosowanie wstecz, obejmując również dochody osiągnięte od 1 stycznia 2018 r.

W projekcie proponuje się również zastosowanie dodatkowych kryteriów, warunkujących możliwość skorzystania z obniżonej stawki CIT. Jednym z nich jest wskaźnik dochodowości (rentowności). Skorzystanie ze stawki 9 proc. będzie zatem możliwe pod warunkiem, że udział dochodów w przychodach osiągniętych przez dany podmiot w poprzednim roku nie przekroczy 33 proc., a przy tym podmiot ten osiągnie dochody inne niż dochody z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z opublikowanym uzasadnieniem, projekt ma na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Ponadto, jak wskazują autorzy projektu, celem nowelizacji jest „(...) zarówno zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, czyli uczynienia ich bardziej przejrzystymi, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych sprawiających, że płacenie podatków będzie postrzegane jako proste, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez prawo podatkowe niesprawiedliwie tj. sytuacji, w których przepisy prawa podatkowego nie są dla podatnika przyjazne (...)”.

Projekt przeszedł już fazę pierwszego czytania i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 19.10.2018. Poniżej znajdą Państwo link do ścieżki legislacyjnej: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2860

Zobacz podobne

Nowelizacja ustawy o OZE

28.05.2018 r.

26 marca 2018 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzane przez omawiany projekt mają w założeniu wesprzeć realizację przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantować utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto są one odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie […]

Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

31.07.2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 weszły w życie przepisy prawne rozszerzające zakres obowiązków związanych z dostarczaniem Jednolitych Plików Kontrolnych na potrzeby Urzędów Skarbowych. Z tym dniem kolejne struktury (obok obowiązkowej JPK_VAT) zostały aktywowane jako przekazywane na żądanie Organów Skarbowych w trakcie kontroli. Pliki te to: JPK_PKPIR dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów JPK_EWP dla […]

Pozostałe wpisy autora

Konsekwencje podatkowe obrotu kryptowalutą

10.04.2018 r.

Bitcoin jest początkującą walutą elektroniczną, która znajduje na świecie coraz więcej zwolenników. W przeciwieństwie do tradycyjnej waluty, bitcoin kusi potencjalnych użytkowników brakiem prowizji, szybkością transakcji oraz brakiem pośredników przy przelewach. Początek powstania tej kryptowaluty datuje się na 2009 r. W ostatnim czasie widać wzmożone zainteresowanie administracji skarbowej obrotem kryptowalutami. Niedawno na stronach Ministerstwa Finansów pojawił […]

Co nowego w Ordynacji podatkowej?

19.12.2017 r.

W dniu 25 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169). Zmiana zakłada modyfikację katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym oraz wprowadzenie możliwości wystąpienia do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia dotyczącego kontrahenta podatnika. Już za kilka dni do otwartego katalogu dowodów […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.