Polski pomysł na REIT-y

Data artykułu: 28 sierpnia 2017 r.

Polski pomysł na REIT-y

Wzorem niektórych krajów zarówno z Unii Europejskiej, jak również spoza niej, Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej formy prawnej dedykowanej dla jednostek inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych, odpowiadającej znanym na całym świecie REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust). W Polsce zgodnie z założeniami projektu ustawy spółka taka nosiłaby nazwę spółki rynku wynajmu nieruchomości.

Ministerstwo w ramach swoich prac opublikowało do tej pory już dwie wersje projektu ustawy regulującej wspomnianą formę prawną. Ostatnia wersja projektu została opublikowana w maju 2017 i zgodnie z nią spółka rynku wynajmu nieruchomości powinna spełniać pewne określone warunki, w szczególności spółka ta powinna:

  • posiadać swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • mieć kapitał zakładowy w wysokości nie niższej niż 50 mln PLN;
  • mieć akcje dopuszczone do obrotu na giełdzie w Polsce;
  • utrzymywać nieruchomości, udziały lub akcje odpowiednich spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym niż 70% wartości bilansowej aktywów tej spółki;
  • uzyskiwać przychody z najmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części, bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne;
  • obowiązkowo wypłacać dywidendy na poziomie nie niższym niż 90% odpowiednio skalkulowanego zysku za ostatni rok obrotowy.

Oprócz warunków niezbędnych do spełnienia, aby zostać uznaną za spółkę rynku wynajmu nieruchomości, warte uwagi są również przewidywane zasady opodatkowania takich jednostek. Zgodnie z projektem ustawy opodatkowanie dochodów (przychodów) takich spółek ma mieć miejsce wyłącznie na poziomie tych spółek. Zwolnione z podatku mają być dochody (przychody) inwestorów w takie spółki (dotyczy to inwestorów będących zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi).

W szczególności warta uwagi jest zaproponowana stawka podatkowa oraz sam sposób kalkulacji podatku dochodowego. Otóż, zgodnie z obecnymi założeniami dochody uzyskane przez spółki rynku wynajmu nieruchomości tylko w części wydatkowanej na wypłatę dywidend lub innych należności z tytułu udziału w zyskach takiej spółki mają podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 8,5%. Warto zauważyć, że ta obniżona stawka opodatkowania ma być w pewien sposób wyrównywana poprzez wyłączenie możliwości rozpoznawania amortyzacji podatkowej nieruchomości lub ich części oddanych w najem w kosztach uzyskania przychodów takiej spółki.

Opisane powyżej założenia są na moment obecny jedynie założeniami projektu Ministerstwa. Projekt ten w tym momencie jest dostosowywany do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Nie jest pewne czy i w jakim kształcie projekt ustawy trafi do Sejmu, a tym bardziej czy i w jakim kształcie wejdzie w życie. Zgodnie z ostatnią wersją projektu ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., czyli stosunkowo niedługo, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że byłaby to swoista nowość w polskim systemie prawnym.

Zobacz podobne

Konsekwencje podatkowe obrotu kryptowalutą

10.04.2018 r.

Bitcoin jest początkującą walutą elektroniczną, która znajduje na świecie coraz więcej zwolenników. W przeciwieństwie do tradycyjnej waluty, bitcoin kusi potencjalnych użytkowników brakiem prowizji, szybkością transakcji oraz brakiem pośredników przy przelewach. Początek powstania tej kryptowaluty datuje się na 2009 r. W ostatnim czasie widać wzmożone zainteresowanie administracji skarbowej obrotem kryptowalutami. Niedawno na stronach Ministerstwa Finansów pojawił […]

Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

03.08.2018 r.

Dostawa nieruchomości z niezakończoną budową podlega stawce 23% VAT - tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 roku, sygn. 0112-KDIL4.4012.451.2017.2.AR. W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację, wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zbycia na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, apartamentowca w trakcie budowy. Powierzchnia budowanych […]

Pozostałe wpisy autora

Grupowanie transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

05.02.2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych. Przepisy te względem poprzednio obowiązujących zmieniły m.in. metodologię określania obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, jednakże nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.   Zgodnie z nowymi przepisami transakcje (lub inne zdarzenia), w odniesieniu do których należy przygotować dokumentację […]

Powrót opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości na starych zasadach wciąż możliwy?

25.10.2017 r.

28 czerwca 2017 r. Minister Energii opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, w ramach którego było przewidywane m.in. przywrócenie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości na starych zasadach, tj. sprzed 1 stycznia 2017 r. Miało to zostać uczynione m.in. poprzez zmianę definicji budowli w taki sposób, aby […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.