Usługi

Rozumiemy, że rzetelne doradztwo powinno uwzględniać specyfikę działalności oraz otoczenia biznesowego Klienta. Doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż, znajomość funkcjonowania danego rynku pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów w podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych.

Doradztwo podatkowe

Advicero zapewnia szeroki wachlarz usług podatkowych, obejmujących szeroki zakres podatków i dedykowanych poszczególnym branżom. W szczególności, nasze usługi obejmują:

 • Analizy due diligence
 • Doradztwo w procesie planowana, wdrażanie struktur nabycia i zbycia
 • Analizy umów kupna-sprzedaży, escrow, finansowania, klauzuli podatkowych
 • Wsparcie w negocjacjach
 • Optymalizacja procesów transakcyjnych
 • Analiza sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa
 • Rozwiązania w zakresie podatkowych struktur holdingowych i finansowych – planowanie i wdrażanie
 • Doradztwo odnośnie zagranicznych podmiotów holdingowych, CFC
 • Przekształcenia, połączenia, podziały, inne zmiany własnościowe
 • Struktury oparte o fundusze inwestycyjne
 • Optymalizacja obciążenia podatkiem dochodowym
 • Rozwiązanie oparte o zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • Doradztwo przy nabyciu i zbyciu aktywów funduszu
 • REIT
 • Tworzenie strategii działania we wszelkich sporach podatkowych
 • Proaktywna reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • Postępowania karne skarbowe i kształtowanie procedur rozliczeń podatkowych
 • Szkolenia z zakresu postępowań podatkowych i kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych
 • Przeglądy rozliczeń podatkowych
 • Ocena zgodności procesów sprawozdawczości z procedurami
 • Badanie efektywności procesów, optymalizacja kosztów i procesów podatkowych
 • Weryfikacja rozliczeń transakcji krajowych i zagranicznych pod kątem konsekwencji podatkowych i wymogów raportowania
 • Analiza przepływów podatkowych przedsiębiorstwa
 • Wybór optymalnej formy prawnej
 • Zakładanie wehikułów inwestycyjnych
 • Tworzenie wewnętrznych procedur rozliczeń podatkowych
 • Zabezpieczanie pozycji podatkowej przedsiębiorstwa poprzez interpretacje podatkowe, opinie zabezpieczające
 • Szkolenia podatkowe
 • Kształtowanie metodologii ustalania rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • Kompleksowe dokumentacje cen transferowych
 • Analiza rynkowości cen
 • Opracowanie polityki cen transferowych
 • Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
 • Opodatkowanie przesunięć transgranicznych (WNT/WDT, import/eksport)
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne
 • Planowanie schematów logistycznych w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych
 • Weryfikacja dokumentacji obrotu towarowego
 • Sprzedaż wysyłkowa
 • Rejestracja i raportowanie INTRASTAT, VAT, EORI, cła
 • Weryfikacja podstawy opodatkowania i stawek podatkowych
 • Reprezentowanie przed lokalnymi organami podatkowymi, negocjacje
 • Postępowania w podatku od nieruchomości
 • Nadpłaty w podatku od nieruchomości i optymalizacja obciążeń

Rozliczenia podatku VAT

Advicero oferuje usługi w zakresie rozliczeń podatku VAT (VAT compliance)

 W szczególności oferujemy:

 • rejestracja podmiotów na cele podatku VAT
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu podatku VAT
 • bieżące doradztwo dotyczące opodatkowania VAT prowadzonych transakcji
 • kontakty z organami podatkowymi
 • obsługa kontroli podatkowych w zakresie VAT
 • postępowania w zakresie wyłudzeń VAT i karuzeli VATowskich

Usługi księgowe

Advicero zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółek polskich i zagranicznych. Naszym Klientom oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług księgowych.

W szczególności, w ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych, a także zakładów, oddziałów i zakładów podatkowych przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Sporządzanie deklaracji i informacji dla GUS, NBP, PFRON;
 • Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym);
 • Przygotowywanie raportów zgodnych z potrzebami danego Klienta;
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
 • Nadzór księgowy;
 • Zastępstwo personelu;
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze;
 • Adaptacja systemów finansowych;
 • Usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta;
 • Asysta podczas audytów i kontroli podatkowych.

Usługi księgowe wykonywane są poprzez spółkę Green Real Accouting spółkę spółkę zależną Advicero. Zapraszamy na greenreal.eu po więcej informacji.

Audyt

Advicero zapewnia kompleksową obsługę w obszarze audytu i doradztwa finansowego a także wycen, świadczoną poprzez podmioty współpracujące z Advicero.

W szczególności, oferujemy:

 • badania lub przeglądy rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości (lub zgodnie ze standardami międzynarodowymi) podmiotów działających na rynku polskim,
 • doradztwo dotyczące przekształceń własnościowych spółek,
 • wyceny na potrzeby restrukturyzacji lub transakcji zbycia udziałów lub aktywów spółki (asset deal, share deal).

Obsługa płacowo-kadrowa

Oferujemy usługi rozliczania płac i prowadzenia kadr, w ramach których wykonujemy:

 • Rejestrację spółki i jej pracowników w ZUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z polskimi przepisami prawa
 • Przygotowanie pełnych informacji odnośnie płatności podatkowych
 • Przygotowanie dokumentacji ZUS
 • Przygotowanie okresowych rozliczeń podatkowych dla zatrudnionych i spółki
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Dobór odpowiedniej formy zatrudnienia
 • Sporządzenie raportów na potrzeby GUS, ZUS i wewnętrzne.

 

Usługi rozliczania płac I prowadzenia kadr są wykonywane przez Green Real Accounting, spółkę zależną Advicero. Zapraszamy na greenreal.eu po więcej informacji.

Doradztwo prawne

Advicero zapewnia kompleksową obsługę Klientów w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na ich działalność, w tym m.in. prawa korporacyjnego, prawa spółek handlowych oraz prawa budowlanego i ochrony środowiska, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych a także postępowań sądowych i arbitrażowych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami, którzy łączą wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym ze zrozumieniem istoty działalności biznesowej naszych Klientów. Świadcząc usługi prawne szukają rozwiązań, które będą dla naszych Klientów najbardziej korzystne, a więc najbezpieczniejsze, a jednocześnie najbardziej opłacalne.
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.