Oferta Advicero Accounting Nexia

Strona główna / Oferta / Advicero Accounting Nexia

Advicero Accounting Nexia

Rozumiemy, że rzetelne doradztwo powinno uwzględniać specyfikę działalności oraz otoczenia biznesowego Klienta. Doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż, znajomość funkcjonowania danego rynku pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów w podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych.

advicero accounting nexia oferta uslugi ksiegwe - Advicero Accounting Nexia
Usługi Księgowe
advicero accounting nexia oferta payroll - Advicero Accounting Nexia
Payroll
advicero accounting nexia corporate services - Advicero Accounting Nexia
Corporate Services

Usługi księgowe

Advicero zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółek polskich i zagranicznych. Naszym Klientom oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług księgowych.

W szczególności, w ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych, a także zakładów, oddziałów i zakładów podatkowych przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i informacji dla GUS, NBP, PFRON
 • Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym)
 • Przygotowywanie raportów zgodnych z potrzebami danego Klienta
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Nadzór księgowy
 • Zastępstwo personelu
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Adaptacja systemów finansowych
 • Usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta
 • Asysta podczas audytów i kontroli podatkowych

Payroll

Oferujemy usługi rozliczania płac i prowadzenia kadr, w ramach których wykonujemy:

 • Rejestrację spółki i jej pracowników w ZUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z polskimi przepisami prawa
 • Przygotowanie pełnych informacji odnośnie płatności podatkowych
 • Przygotowanie dokumentacji ZUS
 • Przygotowanie okresowych rozliczeń podatkowych dla zatrudnionych i spółki
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Dobór odpowiedniej formy zatrudnienia
 • Sporządzenie raportów na potrzeby GUS, ZUS i wewnętrzne.

Corporate services

Advicero Nexia zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie usług niezbędnych dla prowadzenia biznesu. Mamy specjalistyczną wiedzę, najlepsze praktyki i technologię, żeby bezpiecznie i efektywnie przejmować określone funkcje biznesowe u naszych klientów.

W szczególności, w ramach obsługi corporate services oferujemy:

 • Analiza otoczenia prawnego, podatkowego, finansowego, celem wyboru najkorzystniejszej struktury prawnej biznesu oraz strategii rozwoju
 • Zakładanie spółek
 • Pomoc przy wdrażaniu oraz tworzeniu struktur holdingowych
 • Rejestracja adresu siedziby
 • Tworzenie niezbędnych procedur zapewniających bezpieczeństwo prawne i podatkowe, usystematyzowanie istniejących procesów
 • Przygotowywanie analiz due diligence
 • Pomoc w wykorzystaniu możliwych ulg podatkowych
 • Kontakt z organami podatkowymi
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie (MSSF, lokalne GAAP)
 • Tworzenie procedur odnośnie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, raportowania schematów podatkowy, zgodności z zasadami RODO

This post is also available in: en - Advicero Accounting NexiaEN (EN)