O Nas

Strona główna / O nas

O nas

Nasz zespół

W Advicero Nexia największy nacisk kładziemy na wykwalifikowanych doradców i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zdobywane często podczas pracy w międzynarodowych praktykach doradczych.

Nasz zespół to ludzie z pasją do podatków, którym zależy na ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji i świadczeniu usług na jak najwyższym poziomie. Advicero Nexia jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy globalne wsparcie dla naszych Klientów.

Zobacz więcej

Advicero Nexia O Nas Mapa

International

Nexia International to międzynarodowa sieć niezależnych firm doradczych i księgowych.

Zobacz więcej

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi przez nasz zespół.

Zobacz więcej

Zobacz również

Aktualności
Blog

Nasz zespół

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
in

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy

Katarzyna jest Partnerem Zarządzającym w Advicero Nexia. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2000-2006 z firmami tzw. Wielkiej Czwórki, począwszy od 2009 r. zajmuje stanowisko partnera (do 2012 r. w ramach międzynarodowej spółki doradztwa podatkowego, następnie w ramach Advicero). Katarzyna specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to step-upy podatkowe, połączenia, likwidacje, przekształcenia i aporty aktywów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu niemieckim i austriackim funduszom, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Katarzyna ma również szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Katarzyna posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe” oraz raportu „Hotel Guidebook”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Katarzyna ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku w Austrii (1999-2000) oraz ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004). W 2018 r. została wyróżniona jako osoba rekomednowana w XII rankingu firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii najlepsi specjaliści w międzynarodowym prawie podatkowym. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zobacz więcej

Sławomir Patejuk
in

Sławomir Patejuk

Partner

Sławomir jest Partnerem w Advicero Nexia. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 r. – w latach 2007-2012 pracował w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem. Sławomir specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych (Real Estate) i przedsiębiorstw z sektora energetycznego – w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii (Renewable energy). W trakcie swojej praktyki zawodowej brał udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek (łączenie spółek, przekształcenia i likwidacje spółek, obrót udziałami, transakcje wymiany udziałów, tworzenie struktur holdingowych z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych i spółek osobowych) oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych (w tym w przypadku transakcji dokonywanych na rynku polskim przez zagraniczne fundusze inwestycyjne). Był również zaangażowany w liczne projekty związane z badaniem rozliczeń podatkowych spółek (Due Diligence oraz Tax Review), bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług (VAT Compliance), optymalizacją w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sławomir posiada również doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej i zagranicznej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych. Sławomir ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister nauk ekonomicznych, kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Gospodarka Przestrzenna), studiował również w ramach programu JOSZEF na wiedeńskim Wirtschaftsuniversität Wien, Austria (2006-2008). Sławomir doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

Zobacz więcej

Aneta Bugalska
in

Aneta Bugalska

Accounting & Payroll Senior Manager

Aneta Bugalska pełni funkcję Accounting & Payroll Senior Managera w Advicero Nexia. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2011-2016 z firmami z tzw. Wielkiej Czwórki. Z Advicero Nexia jest związana od 2018 r. Aneta specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych, czy też korekt podatkowych. W Advicero Nexia nadzoruje pracę Działu Księgowego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra rachunkowości i finansów. Aneta doradza w języku polskim i angielskim.

Zobacz więcej

Aleksandra Woś
in

Aleksandra Woś

Dyrektor, Doradca Podatkowy

Aleksandra jest Dyrektorem w Advicero Nexia. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. zdobywa doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności specjalizuje się podatku dochodowym od osób prawnych, jak również w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego. Przeprowadza zarówno pełne, jak i ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania sprawozdania finansowego, w podmiotach z różnych branż. Aleksandra doradza również klientom w różnorodnych kwestiach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Zobacz więcej

Dorota Jędrysiak

Dorota Jędrysiak

Supervisor Accounting & Payroll

Dorota jest supervisorem w dziale księgowości. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zdobywa od 2007 roku. W latach 2007 – 2013 pracowała w międzynarodowej firmie konsultingowej, a z Advicero Nexia jest związana od 2013 roku. Do głównych obowiązków należy nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i innych raportów, obsługa kontroli podatkowych i audytów. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe na SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Zobacz więcej

Monika Szeremet
in

Monika Szeremet

Marketing & Business Development Manager

Monika jest Marketing & Business Development Managerem w Advicero Nexia. Od 2013 roku była związana z międzynarodowymi firmami konsultingowymi z tzw. Wielkiej Czwórki, a od 2018 roku rozpoczęła przygodę z Advicero Nexia. Jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań marketingowych, wizerunkowych i sprzedażowych. Zajmuje się również obszarem CSR. Monika jest entuzjastą niekonwencjonalnych rozwiązań, badań psychologicznych i mechanizmów ludzkich zachowań. Absolwentka Psychologii Biznesu ze specjalizacją Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Monika komunikuje się w języku polskim i angielskim.

Zobacz więcej