O Advicero

Advicero świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego.

Poprzez współpracujące podmioty oferujemy też doradztwo prawne oraz audyt.

Działamy na rynku usług doradczych od 2012 r. Obsługujemy zagraniczne i polskie podmioty prowadzące działalność w Polsce. Doradzamy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i gruntowną znajomością rynku.

W roku 2015 Advicero uzyskało pierwsze miejsce w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczypospolitej”, w kategorii Największy przyrost przychodów 2014/2013, a w 2018 roku Partner Zarządzający - Katarzyna Klimkiewicz-Deplano otrzymała rekomendację specjalisty w Międzynarodowym prawie podatkowym. W kolejnych latach Advicero również zostało wyróżnione w wielu podobnych rankingach.

Advicero jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy wsparcie dla naszych Klientów również poza granicami Polski.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Advicero to zespół ludzi, którzy stawiają sobie za cel świadczenie usług o jak najwyżej jakości.  Jesteśmy profesjonalni, otwarci i lubimy swoją pracę, co pozwala nam właściwie odpowiadać na potrzeby naszych Klientów, rozwiązywać ich najtrudniejsze problemy i spełniać wysokie oczekiwania. Nasza pasja, wiedza, umiejętności, wyczucie oraz nabyte doświadczenie gwarantuje szeroki wachlarz usług oraz wysoki poziom ich świadczenia.

 • Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

  Partner Zarządzający, Doradca podatkowy

  Katarzyna jest Partnerem Zarządzającym w Advicero. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2000-2006 z firmami tzw. Wielkiej Czwórki, począwszy od 2009 r. zajmuje stanowisko partnera (do 2012 r. w ramach międzynarodowej spółki doradztwa podatkowego, następnie w ramach Advicero). Katarzyna specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to step-upy podatkowe, połączenia, likwidacje, przekształcenia i aporty aktywów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu niemieckim i austriackim funduszom, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Katarzyna ma również szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Katarzyna posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe” oraz raportu „Hotel Guidebook”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Katarzyna ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku w Austrii (1999-2000) oraz ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004). W 2018 r. została wyróżniona jako osoba rekomednowana w XII rankingu firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii najlepsi specjaliści w międzynarodowym prawie podatkowym. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 • Sławomir Patejuk

  Partner

  Sławomir jest Partnerem w Advicero. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 r. - w latach 2007-2012 pracował w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem. Sławomir specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych (Real Estate) i przedsiębiorstw z sektora energetycznego – w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii (Renewable energy). W trakcie swojej praktyki zawodowej brał udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek (łączenie spółek, przekształcenia i likwidacje spółek, obrót udziałami, transakcje wymiany udziałów, tworzenie struktur holdingowych z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych i spółek osobowych) oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych (w tym w przypadku transakcji dokonywanych na rynku polskim przez zagraniczne fundusze inwestycyjne). Był również zaangażowany w liczne projekty związane z badaniem rozliczeń podatkowych spółek (Due Diligence oraz Tax Review), bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług (VAT Compliance), optymalizacją w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sławomir posiada również doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej i zagranicznej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych. Sławomir ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister nauk ekonomicznych, kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Gospodarka Przestrzenna), studiował również w ramach programu JOSZEF na wiedeńskim Wirtschaftsuniversität Wien, Austria (2006-2008). Sławomir doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

 • Aneta Bugalska

  Accounting & Payroll Manager

  Aneta Bugalska pełni funkcję Accounting & Payroll Managera w Advicero. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2011-2016 z firmami z tzw. Wielkiej Czwórki. Z Advicero jest związana od 2018 r. Aneta specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych, czy też korekt podatkowych. W Advicero nadzoruje pracę Działu Księgowego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra rachunkowości i finansów. Aneta doradza w języku polskim i angielskim.

 • Aleksandra Woś

  Senior Manager, Doradca podatkowy

  Aleksandra jest Senior Managerem w Advicero. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. zdobywa doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności specjalizuje się podatku dochodowym od osób prawnych, jak również w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego. Przeprowadza zarówno pełne, jak i ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania sprawozdania finansowego, w podmiotach z różnych branż. Aleksandra doradza również klientom w różnorodnych kwestiach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

 • Joanna Skibicka

  Manager, Doradca podatkowy

  Joanna Skibicka jest Managerem i licencjonowanym doradcą podatkowym w dziale podatkowym w Advicero. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Joanna posiada 9-letnie przekrojowe doświadczenie zawodowe w zakresie prawa podatkowego. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Joanna jest autorką publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej i fachowej. Występuje również jako prelegent na szkoleniach o tematyce podatkowej. W 2018 roku, w XII rankingu firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” otrzymała wyróżnienie jako wschodząca gwiazda doradztwa podatkowego. Joanna doradza w języku polskim i angielskim.

 • Dorota Jędrysiak

  Supervisor accounting & payroll

  Dorota jest supervisorem w dziale księgowości. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zdobywa od 2007 roku. W latach 2007 – 2013 pracowała w międzynarodowej firmie konsultingowej, a z Advicero jest związana od 2013 roku. Do głównych obowiązków należy nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i innych raportów, obsługa kontroli podatkowych i audytów. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe na SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 • Monika Szeremet

  Marketing & Business Development Manager

  Monika jest Marketing & Business Development Managerem w Advicero. Od 2013 roku była związana z międzynarodowymi firmami konsultingowymi z tzw. Wielkiej Czwórki, a od 2018 roku rozpoczęła przygodę z Advicero. Jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań marketingowych, wizerunkowych i sprzedażowych. Monika jest entuzjastą niekonwencjonalnych rozwiązań, badań psychologicznych i mechanizmów ludzkich zachowań. Absolwentka Psychologii Biznesu ze specjalizacją Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Monika komunikuje się w języku polskim i angielskim.


JESTEŚMY CZŁONKIEM NEXIA INTERNATIONAL
Advicero is a member of the “Nexia International” network (Nexia). Nexia is a leading, global network of independent accounting and consulting firms. When you choose a Nexia firm, you get a more responsive, more personal, partner-led service, across the world. read more„Nexia is a highly active network that drives quality and facilitates collaboration to enable its member firms to provide effective local and global solutions. Nexia member firms deliver a partner-led service to clients which ensures continuity, expertise and a deep understanding of the client’s business. They are characterised by people who have an entrepreneurial spirit and who can relate closely to the SME and owner-managed businesses. Nexia firms are focused on supporting local businesses as they grow and through the Nexia network, they can also help their clients confidently venture into new international markets. Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man which operates the Nexia International network, does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate. For more information, visit www.nexia.com.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.