Nowości w składkach ZUS w 2018 r. – jedna E-składka na jeden numer rachunku składkowego

Data artykułu: 4 października 2017 r.

Nowości w składkach ZUS w 2018 r. – jedna E-składka na jeden numer rachunku składkowego

Już od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą opłacane jednym przelewem na jeden, nowy numer rachunku składkowego.

Od 1 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła płatnikom listem poleconym informację o nowych numerach rachunku. Zamiast robienia trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnicy będą wysyłali tylko jeden łączny przelew obejmujący składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Od 1 stycznia 2018 r. składki będą opłacane zwykłym przelewem, takim, jakim np. obecnie jest dokonywana opłata za telefon czy prąd. Na przelewie zostanie wpisana tylko jedna kwota i tylko jeden numer rachunku bankowego – nowy numer rachunku składkowego. Ta wpłata od razu zostanie zaksięgowana na odpowiednim koncie płatnika i automatycznie rozliczona przez ZUS..

Każda taka wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z przesłanej ostatniej deklaracji rozliczeniowej. W przypadku posiadania zaległości wobec ZUS, podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Co istotne dla płatników, jeśli do końca grudnia 2017 roku nie zostanie im dostarczona informacja o numerze nowego rachunku albo jeśli list zostanie zagubiony, powinni sami skontaktować się z ZUS celem ustalenia numeru do wpłat. Co więcej, o ile nie będą znali nowego numeru rachunku, nie będą mieli możliwości opłacenia składek w 2018 roku, ponieważ dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 roku.

[Already as of January 1st, 2018, all social security contributions will be paid with one bank transfer to a new unique settlement account. For full version of this article pls contact office@advicero.eu ]

Zobacz podobne

Rozszerzenie zakresu obowiązku dostarczania JPK_VAT

31.07.2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 weszły w życie przepisy prawne rozszerzające zakres obowiązków związanych z dostarczaniem Jednolitych Plików Kontrolnych na potrzeby Urzędów Skarbowych. Z tym dniem kolejne struktury (obok obowiązkowej JPK_VAT) zostały aktywowane jako przekazywane na żądanie Organów Skarbowych w trakcie kontroli. Pliki te to: JPK_PKPIR dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów JPK_EWP dla […]

Planowane zmiany w ustawach CIT/PIT

24.10.2017 r.

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Zgodnie z uzasadnieniem, proponowane rozwiązania mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego. Zmiany […]

Pozostałe wpisy autora

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych

28.11.2017 r.

Aby można było otrzymać wypłatę świadczeń chorobowych (wynagrodzenie za czas choroby, czy też zasiłek chorobowy) to fakt niedyspozycji zdrowotnej musi być odpowiednio udokumentowany. Takim dowodem może być orzeczenie otrzymane za granicą, czyli zaświadczenie lekarskie wystawione przez zagraniczną placówkę leczniczą lub przez zagranicznego lekarza. Powyższe zaświadczenie musi zawierać nazwę zakładu, przez które jest wystawione, lub imię […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.