Nowelizacja ustawy o OZE

Data artykułu: 28 maja 2018 r.

Nowelizacja ustawy o OZE

26 marca 2018 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzane przez omawiany projekt mają w założeniu wesprzeć realizację przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantować utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto są one odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie rynku OZE w Polsce, w której Komisja m.in. zatwierdziła warunkowo polski system aukcyjny, ale również zakwestionowała wprowadzony w 2017 r. sposób opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Inwestorzy liczą na pozytywne zmiany, gdyż w obecnym kształcie projekt ustawy przewiduje m.in.:

  • powrót do poprzedniego podejścia w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych,
  • możliwość przedłużenia ważności wydanych wcześniej pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych (o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie),
  • nowe definicje biomasy oraz instalacji do jej spalania,
  • zmiany progów mocy w definicjach mikro- i małej instalacji OZE (odpowiednio do 50 oraz 500 kW).

Spośród powyższych propozycji jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest ta dotycząca podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z projektem ustawy zaktualizowane mają zostać bowiem zapisy art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, które definiują pojęcie budowli. Powrót do poprzedniego stanu prawnego, czyli uznanie, iż budowlę stanowią jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej, a nie cała elektrownia, skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podatkowych dla właścicieli wiatraków względem tych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie, projekt jest przedmiotem sejmowych analiz (odbyło się już I czytanie w komisjach).

Będziemy państwa na bieżąco informować o postępie prac. Z treścią projektu uwzgledniającego wnioski z prac podkomisji można się zapoznać tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2412/$file/spr_2412.pdf

Zobacz podobne

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

26.04.2018 r.

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na: -Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez: osobę fizyczną, której przychód […]

Licencja znakowa – bezpośredni związek z produkcją

23.10.2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje przepis art. 15e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 ze zm., zwana dalej: „Ustawą o CIT”), ograniczający możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne. Jednym […]

Pozostałe wpisy autora

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie formularzy CIT-TP oraz PIT-TP

30.07.2018 r.

Na początku lipca Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wersje formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, o czym informowaliśmy już na naszym blogu: http://advicero.eu/nowe-wersje-formularzy-pit-tp-oraz-cit-tp/. Przypomnijmy, że wcześniej na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące tych formularzy. Co prawda zostały one wydane w powiazaniu z poprzednią wersją formularzy, ale informacje w nich zawarte nie straciły na aktualności. Wyjaśnienia […]

Data otrzymania faktury, gdy odbiera ją podmiot zewnętrzny

29.05.2018 r.

Data otrzymania faktury jest jednym z czynników warunkujących możliwość skorzystania z odliczenia VAT naliczonego. Jak wynika bowiem z ustawy o VAT: prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (…) jednak nie wcześniej […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.