Blog
Ustawa o polskich REIT (FINN) – duże wymogi i niewielkie korzyści

01.06.2018 r.

Ustawa o polskich REIT (FINN) – duże wymogi i niewielkie korzyści

Tematyka REITów (Real Estate Investment Trust) od kilku lat powraca nieustannie na polski rynek nieruchomości. Sama koncepcja przeszła duża ewolucję, początkowo instytucja miała dotyczyć jedynie rynku nieruchomości komercyjnych i nie obejmować swoim zakresem mieszkaniowych. Po długich dyskusjach i modyfikacjach koncepcji, nowy projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów ma objąć wyłącznie rynek nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z […]

Planowana nowelizacja VAT w zakresie bonów towarowych

30.05.2018 r.

Planowana nowelizacja VAT w zakresie bonów towarowych

Pod koniec kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt stanowi między innymi implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary i usługi. Zmiany w zakresie bonów Obecnie w związku z brakiem […]

Data otrzymania faktury, gdy odbiera ją podmiot zewnętrzny

29.05.2018 r.

Data otrzymania faktury, gdy odbiera ją podmiot zewnętrzny

Data otrzymania faktury jest jednym z czynników warunkujących możliwość skorzystania z odliczenia VAT naliczonego. Jak wynika bowiem z ustawy o VAT: prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (…) jednak nie wcześniej […]

Nowelizacja ustawy o OZE

28.05.2018 r.

Nowelizacja ustawy o OZE

26 marca 2018 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzane przez omawiany projekt mają w założeniu wesprzeć realizację przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantować utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto są one odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie […]

Unia Europejska chce opodatkować działalność cyfrową

23.05.2018 r.

Unia Europejska chce opodatkować działalność cyfrową

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisja Europejska prowadzą prace nad opodatkowaniem działalności cyfrowej – czyli prowadzonej m.in. za pośrednictwem Internetu. W międzynarodowym prawie podatkowym przyjmuje się, że opodatkowanie powinno mieć miejsce w kraju, w którym powstaje wartość ekonomiczna. Na ten moment jednak opodatkowanie działalności w danym kraju wymaga fizycznej obecności na jego terenie […]

Polskie WSA i NSA o kryptowalutach – trendy w opodatkowaniu

21.05.2018 r.

Polskie WSA i NSA o kryptowalutach – trendy w opodatkowaniu

Opodatkowanie kryptowalut Od początku 2018 r. pojawiły się trzy istotne orzeczenia dotyczące kwestii opodatkowania kryptowalut, wydane kolejno przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16), WSA w Gliwicach w dniu 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 248/18) oraz WSA w Olsztynie w dniu 9 maja 2018 r. (I […]

...23456...10...

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.