Blog
Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r.

01.03.2018 r.

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r.

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r. Pokrycie wkładów nowoutworzonej spółki kapitałowej jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Jednocześnie, powyżej minimalnego progu określonego prawem handlowym, wspólnicy mogą zdecydować o dodatkowym dokapitalizowaniu spółki w drodze emisji nowych udziałów bądź zwiększenia wartości dotychczasowych. Przepisy prawa spółek handlowych wyróżniają wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Niewątpliwie najbardziej […]

Nowe obowiązki dla podatników VAT – sporządzenie i wysyłka JPK_VAT

27.02.2018 r.

Nowe obowiązki dla podatników VAT – sporządzenie i wysyłka JPK_VAT

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez nasz zespół dla Izby Gospodarki Elektronicznej, której Advicero Tax jest członkiem. W materiale omawiamy kwestię obowiązków w zakresie JPK_VAT, które od stycznia 2018 roku dotyczą już wszystkich podatników VAT.   Pełna treść materiału dostępna jest pod poniższym linkiem:   http://www.ecommercepolska.pl/pl/o-nas/aktualnosci/luty-2018/nowe-obowiazki-dla-podatnikow-vat-sporzadzenie-i-wysylka-jpk-vat/    [New obligations for VAT taxpayers - […]

Przeniesienie nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. Czy podlega opodatkowaniu?

23.02.2018 r.

Przeniesienie nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. Czy podlega opodatkowaniu?

Podstawową przesłanką wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest spełnienie świadczenia. Ordynacja podatkowa w art. 59 § 1 określa również inne formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych. Wśród nich można wyróżnić tzw. formy efektywne i nieefektywne. Zobowiązanie podatkowe wygasa w sposób efektywny wskutek zaspokojenia wierzyciela, tzn. poprzez spełnienie świadczenia, czyli zapłatę podatku, pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenie, zaliczenie […]

Umowa faktoringu – skutki podatkowe w CIT ujmowania zbywanych wierzytelności

21.02.2018 r.

Umowa faktoringu – skutki podatkowe w CIT ujmowania zbywanych wierzytelności

Faktoring służy do pozyskiwania środków na bieżący obrót i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W praktyce, poprzez zarządzanie wierzytelnościami handlowymi, pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów lub opóźnieniami w zapłacie. Jest to umowa zawierana pomiędzy dostawcą (faktorantem) a kupującym należność (faktorem). Faktor przejmuje (nabywa) wierzytelności handlowe od faktoranta, co pozwala faktorantowi na szybkie uzyskiwanie środków […]

Dłuższe terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych?

19.02.2018 r.

Dłuższe terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych?

Ministerstwo Finansów poinformowało w ostatni piątek, że prowadzi prace zmierzające do zmiany terminów na złożenie dokumentacji cen transferowych za lata 2017 i 2018. Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej MF, z uwagi na docierające do Ministerstwa informacje o problemach podatników z wywiązaniem się z obowiązków dokumentacyjnych w ustawowym czasie, resort postanowił wydać rozporządzenie wydłużające obowiązujące […]

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a sukcesja w VAT

14.02.2018 r.

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a sukcesja w VAT

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest jedną z najpowszechniejszych, obok przekształcenia, połączenia oraz podziału spółki prawa handlowego, formą przeprowadzenia czynności restrukturyzacyjnych. Na gruncie prawa podatkowego często pojawiają się wątpliwości związane z tym czy aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części prowadzi do powstania sukcesji praw i obowiązków wynikających z VAT i jak od strony praktycznej […]

...23456...10...

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.