Blog
Przeniesienie własności działki należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa podlega VAT

26.06.2018 r.

Przeniesienie własności działki należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa podlega VAT

W dniu 13 czerwca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie C‑665/16 w postępowaniu Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław. TSUE stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której […]

Zwolnienie z VAT przy dostawie gruntu – niekorzystny wyrok NSA

25.06.2018 r.

Zwolnienie z VAT przy dostawie gruntu – niekorzystny wyrok NSA

W wyroku z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. I FSK 889/16, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) uznał, że jeżeli ściana budynku znajdującego się na sąsiedniej działce wkracza na teren gruntu będącego przedmiotem sprzedaży, to transakcja sprzedaży będzie podlegać VAT. Taki grunt nie może bowiem zostać uznany za teren niezabudowany w rozumieniu przepisów ustawy o […]

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

22.06.2018 r.

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Stosownie do treści projektu, zaniechanie poboru PCC ma mieć zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, […]

Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do Senatu

14.06.2018 r.

Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do Senatu


Bez faktury nie odliczysz VAT – opinia Rzecznika TSUE

13.06.2018 r.

Bez faktury nie odliczysz VAT – opinia Rzecznika TSUE

30 maja 2018 roku Rzecznik TSUE przestawił opinię, stosownie do której podatnik niebędący w posiadaniu faktur zakupowych, nie może dokonać odliczenia VAT na podstawie oszacowania kosztów w ramach ekspertyzy sądowej (Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nr C-664/16 Lucreţiu Hadrian Vădan V Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală […]

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

12345...10...

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.