Blog
Dowody w postępowaniu podatkowym

06.02.2018 r.

Dowody w postępowaniu podatkowym

Postępowanie dowodowe na gruncie Ordynacji podatkowej uregulowane zostało w przepisach Działu IV „Postępowanie podatkowe”. Ustawodawca przyjął tutaj zasadę tzw. otwartego katalogu dowodowego, z której wynika, że jako dowód w postępowaniu podatkowym należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, […]

Grupowanie transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

05.02.2018 r.

Grupowanie transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych. Przepisy te względem poprzednio obowiązujących zmieniły m.in. metodologię określania obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, jednakże nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.   Zgodnie z nowymi przepisami transakcje (lub inne zdarzenia), w odniesieniu do których należy przygotować dokumentację […]

Opodatkowanie umowy o dzieło z obcokrajowcem

02.02.2018 r.

Opodatkowanie umowy o dzieło z obcokrajowcem

W celu określenia obowiązku podatkowego powstającego w Polsce z tytułu przychodów osiąganych w oparciu o umowę o dzieło decydującą kwestią jest ustalenie, czy osoba wykonująca umowę o dzieło jest rezydentem lub nierezydentem polskim. Rezydentem jest osoba, która: Posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych bądź gospodarczych, Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w […]

Jak dochodzić zwrotu nadpłaty podatku?

18.01.2018 r.

Jak dochodzić zwrotu nadpłaty podatku?

W ostatnim artykule z tego cyklu poruszaliśmy kwestię problemów z płatnością podatku przez podatnika oraz możliwych rozwiązań, jakie wynikają w tym zakresie z Ordynacji podatkowej. Dzisiaj natomiast skupimy się na sytuacji odwrotnej, tj. takiej, kiedy podatnik może domagać się od władz skarbowych zwrotu nadpłaconego podatku.   Jako że do obowiązków podatnika należy regulowanie podatków wyłącznie […]

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

10.01.2018 r.

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez nasz zespół dla Izby Gospodarki Elektronicznej, której Advicero Tax jest członkiem. W materiale omawiamy opłatę reklamową, skutki podatkowe zakupu reklamy na zagranicznym portalu oraz udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej polskiego podmiotu (blog, sklep internetowy). Pełna treść materiału dostępna jest pod linkiem: http://www.ecommercepolska.pl/pl/o-nas/aktualnosci/styczen-2018/dzialalnosc-reklamowa-aspekty-podatkowe/ [Tax aspects of advertising […]

Kiedy podatnik ma problem z zapłatą podatku…

05.01.2018 r.

Kiedy podatnik ma problem z zapłatą podatku…

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowego płacenia podatków. Co zrobić, gdy jednak pojawią się problemy z zapłatą? Rozwiązanie znajdziemy w przepisach Ordynacji podatkowej określających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności […]

...89101112...

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.